Είδη ψαριών που απειλούνται με εξαφάνιση από το IUCN

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είδη ψαριών που απειλούνται με εξαφάνιση από το IUCN

Ψάρια εξαιρετικά απειλούμενα

Alabama sturgeon Scaphirhynchus suttkusi Κοινό πριονίδι Pristis pristis Daggernose shark Isogomphodon oxyrhynchus Dumb gulper shark Centrophorus harrissoni Dwarf sawfish επίσης ονομάζεται Queensland πριονίδι Pristis clavata Ganges shark Glyphis gangeticus Giant shassis πριονίδι Pristis microdon Longcomb πριονίδι Pristis zijsron Pondicherry shark Carcharhinus hemiodon Smalltooth sawfish Pristis pectinata Νότιος μπλε τόνος

τιμή μαύρου γερμανικού βοσκού